Soldatbostället

Soldatbostället byggdes 1786. Det tillhörde då Närkes-Värmlands Regemente och från 1812 Närkes Regemente låg under Stora Skanums rote i Ölme. Bostället flyttades till A9-området där det invigdes på ”Regementets dag” den 12 september 1948 och flyttades sedan till sin nuvarande plats 2009 och invigdes 2011.