Mjölnarbostaden

Bostaden är enligt Axel Em Löfs anteckningar från början av 1700-talet. Under hembygdsföreningens första år bodde ännu den siste mjölnaren, L G Kolmodin, på gården.

övervåningen visas beredning av lin och ull. Ett rum visar en gammal skolsal. Nedervåningen är inredd som ett enklare hem. Köket visar en enklare miljö från 1700-talet. Huset är inrett med dåtidens möbler detaljer samt kuriosa.