Lundbomsgården

Vid södertull i centrala Kristinehamn år 1938 revs två större byggnader för att lämna plats åt modernare bebyggelse. Den ena var, Lundbomsgården från 1804 och 1851, flyttades med hjälp av kommunala anslag till den sk. Broströmslyckan, donerad av redarfamiljen Broström.

Under andra världskriget var Lundbomsgården upplåten som nödbostad för tre familjer. Idag är gården inredd som ett välbärgat borgarhem från sent 1800-tal. Källaren under halva huset, troligen från 1700-talet, flyttades också och ger genom de skickliga slagna valven ett exempel på dåtida hantverkares kunskaper.

Andra våningen upptas delvis av Boströmsrummet med Fermbolagets första styrelsemöbel, en modell av Vänergaleasen Mathilda och Dan Broströms sjöministeruniform.