Kvarnen

Förr i tiden fanns vid den lilla bäcken tre kvarnar med bara några hundra meters avstånd från varandra. Kvarndammarna finns fortfarande kvar, men endast en av kvarnarna, Mellankvarn, som tidigare hette Smedby kvarn.

Kvarnen omnämndes första gången i skrift 1625 som en bäckkvarn, tillhörig Sven i Smedby. Sedan dess har säd malts till mjöl i den lilla kvarnen ända fram till slutet av 1930-talet.

Sven i Smedbys bäckkvarn har under århundradena genomgått stora förändringar: 1672 nybyggnad av borgmästare G. Camitz, 1683 nybyggnad med installation av ett stenpar, 1686 ytterligare ett stenpar, samtidigt som dammen utvidgades till nuvarande mått. Ett tredje stenpar tillkom på 1700-talet. En större renovering utfördes dels 1810-11, dels på 1960-talet.

Kvarnen är en så kallad överfallskvarn, dvs vattnet rinner i en ränna ovanför och faller ner på kvarnhjulet. Kvarnstenarna drivs runt medelst en kugghjulskonstruktion. Sedan 1975 har Mellankvarn varit igång och malt vete och råg under Hembygdsdagarna som firas varje år i augusti.